+420 606 837 139

salon.oliver@centrum.cz

Přihlášení

Registrace

Odor Stop protizápachový deodorant – 250 ml

149,00 

Odor Stop je deodorant, který neutralizuje zápach vznikající z moèe a výkalù. Neparfémovaný pøírodní sprej pracuje na principu blokace rozmnožování baktérií, èímž eliminuje zápach. Zdraví neškodný.
Návod
K neutralizaci nepøíjemného zápachu nastøíkejte pøípravek pøímo na dané místo. Jako prevence: Nastøíkejte na èerstvou podestýlku koèièího WC.

Váš košík je prázdný!