Kartáč FUSION antistatický oválný kapesní hroty 20 mm(Fusion Pocket Brushes)

1.099,00 

Katalogové číslo: 1308 Kategorie: ,

Popis

Krásné, ruènì vyrobené kartáèe. Ultra jemný polštáøek. Chris Christensen kartáèe jsou vyrobeny v Nìmecku z tìch nejkvalitnìjších materiálù. Zkušení øemeslníci ruènì dotváøí každý kartáè až ke koneèné dokonalosti. Ergonomicky tvarovaná rukoje splòuje i ty nejvìtší nároky. 100% antistatické mosazné hroty. Délka kartáèe 19cm.