Kartáč FUSION antistatický obdélníkový hroty 20 mm (Fusion Oblong Pin Brushes)

1.299,00 

Katalogové číslo: 1306 Kategorie: ,

Popis

Krásné, ruènì vyrobené kartáèe. Ultra jemný polštáøek. Chris Christensen kartáèe jsou vyrobeny v Nìmecku z tìch nejkvalitnìjších materiálù. Zkušení øemeslníci ruènì dotváøí každý kartáè až ke koneèné dokonalosti. Ergonomicky tvarovaná rukoje splòuje i ty nejvìtší nároky. 100% antistatické mosazné hroty. Délka kartáèe 22cm šíøka 4cm.