Black Magic color spray 234ml

890,00 

Není skladem

Katalogové číslo: 1166 Kategorie: ,

Popis

Zvýrazòovaèe barvy
Barvy byly vytvoøeny pro dosažení perfektního odstínu barvy a oslnivého lesku. Jedná se o semi permanentní barvu, u které se nemusíte obávat poškození srsti. Vymývají se po nìkolika koupáních. Barvy se mohou míchat pro dosažení pøesného odstínu. Obsahuje Aloe Vera, jojobový olej, vitamín E. Neobsahuje amoniak ani peroxid.
Návod:
Pøed použitím dùkladnì protøepejte Používejte rukavice Pøed aplikací proveïte 24 hodinový test na pokožce. Pøi výskytu neobvyklých reakcí pøípravek nepoužívejte. Pro nejlepší efekt (nejintenzivnìjší barvu) nasprejujte do suché srsti a rozèešte Pro pøirozenìjší barvu aplikujte do vlhké srsti, rozèesávejte a fenujte Když mícháte více barev pro požadovaný efekt – aplikujte první barvu – rozèešte a lehce vysušte. Do ještì vlhké srsti aplikujte druhou barvu, rozèešte a dofenujte do sucha.
Upozornìní:
Nepoužívejte na podráždìnou nebo poranìnou pokožku. Chraòte oèi, pokud se pøípravek dostane do oèí, vypláchnìte dùkladnì vodou. Chraòte pøed mrazem!